ข้อสั่งการรายวัน

NameHits
NameHits
ครั้งที่ ๖๓๔/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐108
ครั้งที่ ๖๓๓/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐117
ครั้งที่ ๖๓๒/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐131
ครั้งที่ ๖๓๑/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐115
ครั้งที่ ๖๓๐/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐120
ครั้งที่ ๖๒๙/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐138
ครั้งที่ ๖๒๘/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐102
ครั้งที่ ๖๒๗/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐132
ครั้งที่ ๖๒๖/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐112
ครั้งที่ ๖๒๕/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐127
ครั้งที่ ๖๒๔/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐88
ครั้งที่ ๖๒๓/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐70
ครั้งที่ ๖๒๒/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐156
ครั้งที่ ๖๒๑/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐126
ครั้งที่ ๖๒๐/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐98
ครั้งที่ ๖๑๙/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐136
ครั้งที่ ๖๑๘/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐106
ครั้งที่ ๖๑๗/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐154
ครั้งที่ ๖๑๖/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐132
ครั้งที่ ๖๑๕/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐109
ครั้งที่ ๖๑๔/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐114
ครั้งที่ ๖๑๓/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐90
ครั้งที่ ๖๑๒/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐81
ข้อสั่งการในการประชุมรับฟังสถานการณ์ข่าว ๑๘ เม.ย.๖๐66
ครั้งที่ ๖๑๑/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐149
ครั้งที่ ๖๑๐/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐85
ครั้งที่ ๖๐๙/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐154
ครั้งที่ ๖๐๘/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐117
ครั้งที่ ๖๐๗/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐134
ครั้งที่ ๖๐๖/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐101
ครั้งที่ ๖๐๕/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐134
ครั้งที่ ๖๐๔/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐149
ครั้งที่ ๖๐๓/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐98
ครั้งที่ ๖๐๒/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐140
ครั้งที่ ๖๐๑/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐115
ครั้งที่ ๖๐๐/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐122
ครั้งที่ ๕๙๙/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐127
ครั้งที่ ๕๙๘/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐81
ครั้งที่ ๕๙๗/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐136
ครั้งที่ ๕๙๖/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐114
ครั้งที่ ๕๙๕/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐144
ครั้งที่ ๕๙๔/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐100
ครั้งที่ ๕๙๓/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐116
ครั้งที่ ๕๙๒/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐112
ครั้งที่ ๕๙๑/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐146
ครั้งที่ ๕๙๐/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐111
ครั้งที่ ๕๘๙/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐89
ครั้งที่ ๕๘๘/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐79
ครั้งที่ ๕๘๗/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐178
ครั้งที่ ๕๘๖/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐119