ข้อสั่งการรายวัน

NameHits
NameHits
ครั้งที่ ๖๗๖/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐30
ครั้งที่ ๖๗๕/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐65
ครั้งที่ ๖๗๔/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐88
ครั้งที่ ๖๗๓/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐97
ครั้งที่ ๖๗๒/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐97
ครั้งที่ ๖๗๑/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐86
ครั้งที่ ๖๗๐/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐113
ครั้งที่ ๖๖๙/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐90
ครั้งที่ ๖๖๘/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐130
ครั้งที่ ๖๖๗/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐71
ครั้งที่ ๖๖๖/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐138
ครั้งที่ ๖๖๕/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)100
ครั้งที่ ๖๖๕/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐95
ครั้งที่ ๖๖๔/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐124
ครั้งที่ ๖๖๓/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐144
ครั้งที่ ๖๖๒/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐133
ครั้งที่ ๖๖๑/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐97
ครั้งที่ ๖๖๐/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐151
ครั้งที่ ๖๕๙/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐128
ครั้งที่ ๖๕๘/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐146
ครั้งที่ ๖๕๗/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐127
ครั้งที่ ๖๕๖/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐141
ครั้งที่ ๖๕๕/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐146
ครั้งที่ ๖๕๔/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐149
ครั้งที่ ๖๕๓/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐117
ครั้งที่ ๖๕๒/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐157
ครั้งที่ ๖๕๑/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐155
ครั้งที่ ๖๕๐/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐182
ครั้งที่ ๖๔๙/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐152
ครั้งที่ ๖๔๘/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)143
ครั้งที่ ๖๔๘/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐98
ครั้งที่ ๖๔๗/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐160
ครั้งที่ ๖๔๖/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐106
ครั้งที่ ๖๔๕/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐153
ครั้งที่ ๖๔๔/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐110
ครั้งที่ ๖๔๓/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐90
ครั้งที่ ๖๔๒/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐188
ครั้งที่ ๖๔๑/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐170
ครั้งที่ ๖๔๐/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐189
ครั้งที่ ๖๓๙/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐116
ครั้งที่ ๖๓๘/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 158
ครั้งที่ ๖๓๗/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐158
ครั้งที่ ๖๓๖/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐107
ครั้งที่ ๖๓๕/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐94
ครั้งที่ ๖๓๔/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐176
ครั้งที่ ๖๓๓/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐174
ครั้งที่ ๖๓๒/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐183
ครั้งที่ ๖๓๑/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐155
ครั้งที่ ๖๓๐/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐166
ครั้งที่ ๖๒๙/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐174