ข้อสั่งการรายวัน

NameHits
NameHits
ครั้งที่ ๗๑๓/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐153
ครั้งที่ ๗๑๒/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐77
ครั้งที่ ๗๑๑/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐60
ครั้งที่ ๗๑๐/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐139
ครั้งที่ ๗๐๙/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐127
ครั้งที่ ๗๐๘/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐78
ครั้งที่ ๗๐๗/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐124
ครั้งที่ ๗๐๖/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐86
ครั้งที่ ๗๐๕/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐97
ครั้งที่ ๗๐๔/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐123
ครั้งที่ ๗๐๓/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐112
ครั้งที่ ๗๐๒/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐112
ครั้งที่ ๗๐๑/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐86
ครั้งที่ ๗๐๐/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐120
ครั้งที่ ๖๙๙/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐139
ครั้งที่ ๖๙๘/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐108
ครั้งที่ ๖๙๗/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐84
ครั้งที่ ๖๙๖/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐159
ครั้งที่ ๖๙๕/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐139
ครั้งที่ ๖๙๔/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐118
ครั้งที่ ๖๙๓/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐98
ครั้งที่ ๖๙๒/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐149
ครั้งที่ ๖๙๑/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐94
ครั้งที่ ๖๙๐/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐124
ครั้งที่ ๖๘๙/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐123
ครั้งที่ ๖๘๘/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐102
ครั้งที่ ๖๘๗/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐78
ครั้งที่ ๖๘๖/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐82
ครั้งที่ ๖๘๕/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐182
ครั้งที่ ๖๘๔/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐135
ครั้งที่ ๖๘๓/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐114
ครั้งที่ ๖๘๒/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐185
ครั้งที่ ๖๘๑/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐132
ครั้งที่ ๖๘๐/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐134
ครั้งที่ ๖๗๙/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐150
ครั้งที่ ๖๗๘/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐141
ครั้งที่ ๖๗๗/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐152
ครั้งที่ ๖๗๖/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐141
ครั้งที่ ๖๗๕/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐127
ครั้งที่ ๖๗๔/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐143
ครั้งที่ ๖๗๓/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐148
ครั้งที่ ๖๗๒/๕๗-๖๐ ณ วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐139
ครั้งที่ ๖๗๑/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐125
ครั้งที่ ๖๗๐/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐150
ครั้งที่ ๖๖๙/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐124
ครั้งที่ ๖๖๘/๕๗-๖๐ ณ วันอังคารที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐165
ครั้งที่ ๖๖๗/๕๗-๖๐ ณ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐101
ครั้งที่ ๖๖๖/๕๗-๖๐ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐175
ครั้งที่ ๖๖๕/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)134
ครั้งที่ ๖๖๕/๕๗-๖๐ ณ วันพุธที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐119